Svaly.info

Úvodní obrázek

BICEPSOVÝ ZDVIH NA SCOTTOVĚ LAVICI

Jedná se o izolovaný cvik, který perfektně tvaruje sval bicepsu.

biceps na scootove lavici

bicepsový zdvih na Scootově lavici bicepsový zdvih na Scootově lavici

Provedení cviku:

Před samotným cvičením si nastavte výšku opěrky a přichystejte si činku (např. EZ-Tyč) a umístěte jí na stojan. Posaďte se na lavici a zafixujte si lokty o opěrku. Podhmatem zdvihněte činku buď úzkým anebo širokým úchopem do úrovně ramen. Zpevněte se v zádech a s nádechem spouštějte činku do téměř napnutých rukou a s výdechem zpět do výchozí polohy.

Rada pro začátečníky:

  • Pohyb musí vycházet pouze z loktů.
  • Cvik provádějte kontrolovaně a plynule.
  • Při dokončením cviku v horní poloze sval prociťte.
  • Důležitý je rozsah pohybu, který nezkracujte.
  • Cvik můžete provádět z výše popsanou EZ-tyčí, rovnou činkou (úchop na úroveň ramen) nebo jednoručními činkami.

Další cviky na biceps