Svaly.info

Úvodní obrázek

BICEPSOVÝ ZDVIH S VELKOU ČINKOU PODHMATEM

U tohoto cviku posílite především dvojhlavý sval pažní (biceps). Jedná se o základní objemový cvik.

biceps s velkou činkou

Bicepsový zdvih na sootově lavici Bicepsový zdvih na scootově lavici

Provedení cviku:

Podhmatem uchopte velkou činku na úroveň šířky ramen a zaujměte stabilní postoj. Osu máte před sebou a ruce téměř napnuté. Zpevněte celý střed těla a s nádechem činku zdvihněte nad úroveň prsních bradavek, poté s výdechem spouštějte činku do výchozí polohy.

Rada pro začátečníky:

  • Při pohybu s činkou, musí být lokty zafixovány u těla a stále ve stejné pozici.
  • Cvik provádějte kontrolovaně a plynule.
  • Pohyb vychází pouze z předloktí.
  • Při zdvihu se nezaklánějte, tělo musí být ve vzpřímené poloze.
  • Nezkracujte rozsah pohybu.
  • Cvik můžete provádět i úzkým úchopem, při kterém je namáhána více vnější strana bicepsu.
  • Během cviku je nutné použít stahovací pás.

Další cviky na biceps