Svaly.info

Úvodní obrázek

Zásady použití cookies na webu Svaly.info

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, jsme povinní Vás informovat, že náš web využívá pro svoji činnost tzv. cookies. Soubory cookies jsou malé množství dat, které se odesílají do vašeho prohlížeče a poté jsou uloženy ve vašem počítači, popřípadě v jiném zařízení s přístupem na internet. Mají za úkol shromaždovat informace o vašem přístupu k danému webu. Soubory cookies nám umožňují zlepšovat tento web, protože nám pomáhají sledovat, které stránky považujete za užitečné, a které ne.

Jaké typy souboru cookies využíváme na našem webu

  • Funkční (Socilní média/sdlení)
  • Výkonnostní (Google analitics)

Soubory cookies používané na našich stránkách

Sociální média/sdílení - Soubory cookies pro sociální sítě se používají ke sdílení obsahu z našich webových stránek se členy i nečleny sociálních sítí. Na našem webu používame tyto sociální média: Facebook (označeného symbolem malého "f", tlačítkem: "to se mi líbí","sdílet"), Youtube (označeného textem a symbolem "Youtube"), Twitter (označeného symbolem "ptáčka"), Instagram (označeného symbolem "fotoaparátu").

Tyto soubory cookies obvykle nastavuje poskytovatel sociální sítě a určuje, jak dlouho zůstanou uloženy ve vašem zařízení. Co se týká způsobu, rozsahu a účelu zpracování údajů, nemá náš web - www.svaly.info v tomto směru žádný vliv. Poskytovatel sociálních sítí, může použít nashromážděné údaje a užít je v souladu s podmínkami, které jste odsouhlasili při zakládání svého profilu na dané sociální síti.

Další informace o účelu, rozsahu, získávání dat a jejich zpracování a také jaká práva v tomto případě máte a jak je možné nastavit úroveň ochrany Vašeho soukromí, naleznete viz níže po kliknutí na odkaz.

Analytické soubory cookie

  • Google analitics (názvy cookie: _ga, _gat)
  • Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na servery ve Spojených státech. Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek např: kolik času uživatelé tráví na jednotlivých stránkách, odkud přicházejí a jak často se na naše webové stránky vracejí. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo. Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás.

    Odmítnutí a odstranění souborů cookies

    Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pokud chcete odmítnout nebo odstranit soubory cookies, učiňte tak ve svém prohlížeči. Další informace najdete v nabídce "Nápověda" ve svém prohlížeči. Upozorňujeme, že odmítnutí všech souborů cookies bude mít negativní vliv na použitelnost našeho webu. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookies naleznete viz níže po kliknutí na odkaz.