Svaly.info

Úvodní obrázek

VZPŘIMOVÁNÍ NA LAVICI

Při cviku na této lavici posilujete především vzpřimovače páteře, hamstringy a hýžďové svaly. Při cvičení na této lavici využíváte váhu vlastního těla.

vzpřímování na rovné lavici

Hyperextenze Hyperextenze

Provedení cviku:

Přistupte k lavici z boční strany a uchopte držadla před přední opěrkou lavice. Lehněte si tak, aby pánev ležela buď přímo na opěrce, kde se více zapojí vzpřimovače nebo těsně za ní, kde se naopak více zapojí hamstringy a hýžďové svaly. Zapřete se chodidly za zadní válec opěrky v místě achilovky a ruky si položte na hruď. S nádechem spouštějte tělo kolmo dolů a s výdechem plynule zpět do výchozí pozice tak, aby trup, hlava a nohy byly v jedné přímce.

Rada pro začátečníky:

  • Cvik provádějte plynule bez zbytečných prudkých pohybů.
  • Ve výchozí horní pozici se vyvarujte zvýšit rozsah pohybu trupu, maximálně do horizontální pozice.
  • Po celou dobu cviku držte břišní svaly v napětí.
  • Cvik nekombinujte s těžkými cviky (mrtvý tah, dřep).