Svaly.info

Úvodní obrázek

ZÁKLADNÍ TEORIE - SVAL, METABOLISMUS, KATABOLISMUS, ANABOLISMUS

Sval

Sval je orgán, který má schopnost se stahovat (vykonávat kontrakci). K tomu, aby se sval stáhnul je nutné ho podráždit a zároveň mít ve svalu dostatečnou energii, jinými slovy sval přeměňuje chemickou energii v kinetickou.

Kontrakce máme dvojího druhu a to: izometrická - změna v napětí svalu, zároveň délka zůstává stejná (např. něco přenášíte)izotonická - změna v délce svalu, zároveň napětí zůstává stejné (např. zvedání činky)

V posilovně se setkáte se cviky zaměřenými především na izotonické kontrakce, doporučuji však do tréninkovéhoplánu zařadit i izometrické cviky.

Kromě tréninku zaměřeného na druh kontrakce je důležité uvědomit si, jaká svalová vlákna tréninkem ovlivňujeme. Našim tréninkem můžeme rozvíjet:

1. Pomalé červené svalové vlákno (PČV)

PČV má vysokou aerobní kapacitu a odolnost vůči únavě, na naší sílu však nemá téměř žádný vliv.

2. Rychlé červené vlákno (RČV)

RČV má střední aerobní kapacitu a střední odolnost vůči únavě.

3. Rychlé bílé vlákno (RBV)

RBV má nízkou aerobní kapacitu, rychle se unaví, tyto vlákna se zapojují při vysoké explozivní a intenzivní zátěži.

Záleží na Vašem tréninku, která vlákna budete více aktivovat. Mezi červenými a bílými vlákny je však tenká hranice. Při výkonu většinou zapojujeme obojí. Platí však, že čím je intenzitavyšší, tím více se aktivují rychlá vlákna.

Metabolismus

Metabolismus je základní termín pro chemickou reakci, která probíhá v každé buňcežijícího organismu. Díky tomu mohou organizmy růst a množit se. Metabolismus můžeme rozdělitna dvě obecné reakce:

1. Katabolismus

Všechny chemické reakce, které rozkládají molekuly buďto kvůli energienebo k tomu, aby vznikly menší molekuly, které opět staví jiné.

2. Anabolismus

Tento proces sestavuje komplexnější molekuly z jednoduchých.

Katabolismus a anabolismus jsou velmi úzce spjaté a jeden bez druhého nemůže existovat. Například na snídani sníte protein (například vajíčka), enzymy v břichu a střevech strávíprotein a uvolní aminokyseliny. Celý chemický proces, který přemění protein na aminokyseliny je katabolická reakce. Aminokyseliny jsou vstřebány ze střeva do játry. V játrech jsou tyto aminokyseliny syntetizovány v nový protein, který se uvolní do krve. Chemická reakce, která toto způsobila je anabolický proces. Buňky nyní mohou z krve využít tento protein a opět ho rozložit na aminokyseliny (katabolismus) a využít je pro vytvoření speciálního proteinu nebo dalších molekul (anabolismus). Dohromady anabolický i katabolický umožňují udržet buňky na živu.

Pokud se bavíme o anabolismu v rámci fitness máme na mysli to, že je důležité dopravovat průběžně do svalů dostatek stavebních látek (proteinů) a energie (především sacharidů) a tím zabránit rozklad již vybudovaných svalů.