Svaly.info

Úvodní obrázek

MRTVÝ TAH

Mrtvý tah patří mezi základní cviky. Techniku je nutné dopracovat k dokonalosti, abychom se vyhnuli nepříjemným zraněním. Při tomto cviku zabírá především široký sval zádový, vzpřimovač páteře, trapézový sval, hamstringy (zadní strana stehen), sval sedací a kvadricepsy (přední strana stehen). Intenzivně se během cviku zapojují také bříšní svaly.

Mrtvý tah

Mrtvý tah Mrtvý tah

Provedení cviku:

Postavte se k ose čelem, nohy mějte přibližně na šířku ramen (v postoji se musíte cítit stabilně), špičky vytočte mírně do stran. Úchop činky by měl být o něco širší než náš postoj. Můžete použít dva druhy úchopu a to nadhmatem (osu držíme oběma rukama nadhmatem), nebo takzvaně zámkovým úchopem (jedna ruka drží činku nadhmatem a druhá podhmatem). Musíte si uvědomit, že pohyb vychází z nohou. Uchopte činku, zpevněte celý střed těla a pomalu ji zvedejte tahem dolních končetin až do konečné vzpřímené polohy. Po celou dobu tahu mějte rovná záda a lopatky stlačené co nejblíž u sebe - NEPOVOLUJTE JE. Poté jděte po stejné dráze do podřepu a zároveň veďte tělo do mírného předklonu (viz. obrázek). Kotouče se musí lehce dotknou země. Poté opakujte, až do splnění vámi stanoveného počtu opakování.

Mrtvý tah

Rada pro začátečníky:

  • Cvik provádějte plynule bez zbytečných prudkých pohybů.
  • Při polodřepu se příliš nenáhybejte dopředu a nekulaťte záda.
  • Lopatky držte po celou dobu cviku u sebe a nepovolujte ramena.
  • Při konečné fázi v postoji vzpřímeném se příliš nezaklaňujte.
  • Nádech v počáteční poloze, výdech při konečné poloze
  • Během cviku se dívejte před sebe, chybou je pokud máte skloněnou hlavu a pohled míří do země.
  • Záda musí být po celou dobu cviku rovné.
  • Začínajícím bychom doporučili mít ze startu klasický úchop - nadhmatem, pokud zvolíte zámkový uchop, střídejte jej na každou ruku.
  • Během cviku je nutné použít stahovací pás (hl. u větších vah).

Další cviky na záda