Svaly.info

Úvodní obrázek

PEC DECK

Pec deck je stroj, při kterém posilujete především vnitřní část prsního svalu a přední část deltového svalu. Jedná se o izolovaný cvik, který je vhodný jako doplněk k základním cvikům.

Pecdeck

Pec deck Pec deck

Provedení cviku:

Nastavte si sedačku a zvolte si takové závaží, aby jste byli schopni cvik technicky zvládnout. Posaďte se tak, aby záda a týl hlavy, byly opřeny o opěrku. Nohy mějte pevně přitisknuty k zemi. Uchopte držadla a předloktí opřete o opěrku tak, aby svíral úhel 90 stupňů. Zpevněte celý střed těla. Nadechněte se a plynulým pohybem tlačte paže co nejblíže k sobě, kde by v konečné fázi mělo dojít ke kontrakci prsních svalů s výdechem, poté zpět do výchozí polohy tak, aby ramena a lokty byli ve vodorovné rovině.

Rada pro začátečníky:

  • Zvolte si takové závaží, aby jste byli schopni tlačit paže co nejblíže k sobě.
  • Neodlepujte záda od opěrky.
  • Nádech v počáteční fází, výdech při konečné fázi tzn. při kontrakci prsních svalů.

Další cviky na prsa