Svaly.info

Úvodní obrázek

ROZPAŽOVÁNÍ S JEDNORUČKAMI HLAVOU NAHORU

Tento cvik je určen pro budování prsních svalů. Při cviku se zapojuje především velký prsní sval (jeho vrchní část), ale rovněž také přední část ramen.

rozpažování hlavou nahoru

Rozpažování na šikmé lavici Rozpažování na šikmé lavici

Provedení cviku:

Nastavte si lavici tak, aby náklon opěrky byl pod úhlem 30-45 stupňů. Uchopte činky nadhmatem a posléze se pevně přitiskněte zády o opěrku a mírně propněte hrudník. Nohy mějte pevně zapřené o zem. Zvedněte činky nad hlavu, ruce mějte mírně pokrčené v loktech a dlaně vytočte proti sobě. S nádechem spouštějte činky plynule dolů po dráze oblouku do stran, až budete mít dlaně ve stejné výšce jako ramena, pak s výdechem opět začněte činky vracet po stejné dráze do výchozí pozice.

Rada pro začátečníky:

  • Ve spodní poloze se snažte sval protáhnout. Musíte cítit mírné pnutí prsního svalu.
  • V horní poloze se snažte prsní svaly v maximální míře zapojit, tzn. stlačte je k sobě.
  • Před zahájením cviku, mějte ruky od těla cca ve 45°, cílem je, aby jsme příliš nepřetežovali ramena.
  • Při spouštění činky mějte lokty stále ve stejném úhlu. (rozsah je individuální).
  • Vyhněte se rychlému a nekontrolovanému pohybu.
  • Zátěž zvolte takovou, ať jste schopni cvik technicky zvládnout.

Další cviky na prsa