Svaly.info

Úvodní obrázek

STAHOVÁNÍ HORNÍ KLADKY - TRICEPS

Tento cvik je zaměřený na tvarování tricepsového svalu. V různých variantách použití adaptéru a úchopu je intenzita záběru na jednotlivé části trojhlavého svalu pažního odlišná. Jako příklad uvedeme cvik s tricepsovým V-adaptérem.

stahování tricepsové kladky

Stahování horní kladky Stahování horní kladky

Provedení cviku:

Postavte se čelem ke kladce a nadhmatem uchopte tricepsový V-adaptér (15-20 cm od sebe). Rozestup mezi kladkou a vámi, by měl byt alespoň jeden metr. Zaujměte postoj, ve kterém se budete cítit dobře, doporučuji mít nohy mírně pokrčené, přibližně na úrovni ramen. Před zahájením cviku stáhněte kladku přibližně na úroveň prsních bradavek (startovací pozice). Zpevněte celý střed těla, nadechněte se a s výdechem tlačte kladku dolů až do téměř propnutých rukou, poté z nádechem zpět do výchozí polohy.

Rada pro začátečníky:

  • Během cviku je důležité mít paže zafixované u těla a loket držet ve stejné poloze.
  • Když zvolíte úzký úchop, zabírá vnější strana tricepsu, pokud širší úchop zabírá vnitřní strana tricepsu.
  • Cvik provádějte kontrolovaně a plynule.
  • Při dokončením cviku sval prociťte tzn. s kontrakci svalové partie.
  • Při stahování horní kladky můžete využít výše popsaný tricepsový V-adaptér, tricepsový rovný adaptér, lanový adaptér.

Další cviky na triceps