Svaly.info

Úvodní obrázek

TLAKY S JEDNORUČKAMI HLAVOU NAHORU

Tento cvik je výborný především pro procvičení horní části prsních svalů. Další zapojené svaly jsou trojhlavý sval pažní (triceps) a sval deltový (ramena).

tlaky s jednoručkami hlavou nahoru

Tlaky na šikmé lavici Tlaky na šikmé lavici

Provedení cviku:

Nastavte si lavici tak, aby náklon opěrky byl pod úhlem 30-45 stupňů. Uchopte činky nadhmatem a pevně se přitiskněte zády o opěrku. Nohy mějte přitisknuté k zemi. Zvedněte činky nad hlavu a s nádechem je spouštějte plynule, kontrolovaně minimálně do úhlu 90 stupňů (Rozsah je u každého jedince individuální) a s výdechem zpět do výchozí pozice.

Rada pro začátečníky:

  • Nenakládejte si příliš velké váhy na úkor techniky.
  • Rozsah pohybu by si měl každý jedinec přizpůsobit k jeho individuálním dispozicím.
  • Neprohýbejte se v pase tzn. snažte se neodlepovat spodní záda od lavičky.
  • Soustřeďte se na dráhu pohybu.
  • Vnímejte během cvičení práci svých prsních svalů. Důležitá je kontrakce prsních svalů v horní poloze. Sval musí být stále v napětí.
  • Tlaky s jednoručkami můžete provádět i na rovné lavici nebo s náklonem hlavou dolů.

Další cviky na prsa